For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

حشره شناسی

این درس در ترم های فرد  ارائه می شود. مختص دانشجویان گیاهپزشکی می باشد و معمولا در ترم پنجم توسط آنها اخذ می شود.

امتحان میان ترم در تاریخ 17 اردیبهشت 1397 برگزار می شود.

محتوای درس شامل:

قسمت نظری

مقدمه كوتاه در رابطه با جايگاه حشرات در دنياي جانوری

 پوست بدن حشرات

 مرفولوژي حشرات: سر ، قفس سينه و شكم

 ماهيچه ها و چگونگي حركت در حشرات

 دستگاه تنفس

 دستگاه گردش خون

 دستگاه گوارش

دستگاه دفع

دستگاه توليدمثل

سيستم عصبي

اعضاي حسي حشرات

 فرمون هاي حشرات.

طبقه بندی حشرات، معرفی راسته ها و خانواده های حائز اهمیت در کشاورزی و بهداشت

 

قسمت عملی

  • آشنايي با طبقه بندي حشرات و شناسايي و كليد كردن آنها تا سطح خانواده

جزوه هایی که باید از مرکز فروش تهیه شود:

کلید شناسایی حشرات   360019

حشره شناسی (طبقه بندی)    360007

پیش نیازها: 

حشره شناسی و دفع آفات و جانورشناسی پیش نیاز این درس است.

سیاست نمره دهی: 

نمره این درس مربوط به 13 نمره تئوری و 7 نمره آزمایشگاه است.  نمره آزمایشگاه مربوط به جمع آوری نمونه، کوئیز و نمره پایانی امتحان آزمایشگاه است که جزئیات آن با آقای مهندس رخشانی است.

 

دستیار آموزشی: 

کارشناس آزمایشگاه آقای مهندس حمید رخشانی هستند.

 

زمان بندی کلاس: 

در هفته یک جلسه دو ساعته تئوری ( 8 تا 10 روزدوشنبه)  و یک آزمایشگاه دو ساعته (چهار گروه:8 تا 10، 10 تا 12،  13:30 تا 15:30 و 15:30 تا 17:30 روزهای سه شنبه)  دارد.

 

امیدوارم با موفقیت این درس را گذرانده و خاطره خوبی از آن برای شما بماند.

Term: 
Winter 2013
Grade: 
Undergraduate

تحت نظارت وف بومی